AVert  Ice-ages  Shielding  Craters!

Click here to edit subtitle

ΘΩΡΑΚΙΣΗ της Γης για εκτροπή τού γαλαξιακού ηλεκτρισμού (κοσμικών ακτίνων) που διεγείρει ατμόσφαιρα-μάγμα, προκαλώντας ηφαιστειακές παγετώδεις περιόδους - αντιστροφή των μαγνητικών πόλων και για να αποφευχθεί παγκόσμια κανιβαλική κατάρρευση

Παλμοί που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα από το τεράστιο μάγναστρο (magnetar) στο ηλεκτρικό κέντρο τού Γαλαξία μας, επιβεβαίωσαν ότι το κέντρο τού Γαλαξία δημιουργεί ένα ισχυρό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο [ 1 - Kennea JA , Κ. Κ. Mori , Shannon RM et al, 2- Guo Y.], που βρήκε και ο δορυφόρος IBEX της NASA [ 3], και που επηρεάζουν το γήινο κλίμα [3α] ως εξής:

Το πείραμα CLOUD στο CERN έδειξε ότι ο ηλεκτρισμός των γαλαξιακών κοσμικών ακτίνων διεγείρει τα ατμοσφαιρικά αερολύματα, κυρίως ηφαιστειακή σκόνη, μαζί με τους υδρατμούς, παράγοντας τα σύννεφα [4] , και , ανάλογα με το βαθμό της διέγερσης, προκύπτουν ελαφριές βροχές τις θερμές εποχές ή καταιγίδες που εναλλάσσονται με ξηρασίες τις ψυχρές εποχές του χρόνου, όπως η πρόσφατη, ηφαιστειακή Μικρή Παγετώδης (1258-1900) [4α] .

Αυτός ο γαλαξιακός ηλεκτρισμός επίσης :

- προκαλεί τους κεραυνούς (5 - Gurevich Α.), που εκτρέπονται από τα αλεξικέραυνα.

- Ο ίδιος γαλαξιακός ηλεκτρισμός, είτε από το ηλεκτρικό γαλαξιακό κέντρο ή από τον Ήλιο (6 - Simpson J. 1967) ή από οποιοδήποτε άλλο άστρο, διεγείρει το μάγμα, προκαλώντας τους ισχυρούς σεισμούς (7 - Jain , R).

- Ο ίδιος γαλαξιακός ηλεκτρισμός, όταν χτυπά τη λάβα σε κρατήρες, προκαλεί τις ηφαιστειακές εκρήξεις (8 - Ebisuzaki Τ. et al ) .

- Η μείωση στην ένταση του μαγνητικού πεδίου τού ήλιου, μειώνει και αυτό τής Γης και αυξάνει τους θανάσιμους κινδύνους από την εισερχόμενη ουράνια ακτινοβολία (9 - Holme Ρ., Palmer D.).

- Ο ηλιακός κύκλος (σήμερα πολύ αδύναμος, όσο και κατά τη διάρκεια της ηφαιστειακής Μικρής Παγετώδους) επηρεάζεται από τις τροχιές Δία - Γης - Αφροδίτης (10 - IRG Wilson).

Προτείναμε από το 2011 (11 - Geocataclysm Πρακτικά Συνεδρίου, σελ. 86-95), ότι μπορούμε να προβλέψουμε, μετρήσουμε και να εκτρέψουμε τον γαλαξιακό ηλεκτρισμό που διεγείρει τη Γη, είτε μέσω κατάλληλων πλεγμάτων πάνω από ενεργούς κρατήρες, είτε ψηλά πάνω από τον ισημερινό, μέσω του οποίου ο περισσότερος γαλαξιακός ηλεκτρισμός πλήττει τον πλανήτη μας, προκαλώντας ηφαιστειακούς χειμώνες (12- Miller H. et al - ξεκινώντας, όπως στoυς πρόσφατους, ηλεκτρο-ηφαιστειακούς - 51oC στις ΗΠΑ), τις αντιστροφές των γήινων μαγνητικών πόλων (που μπορεί να συμβούν σε λίγες δεκαετίες -13 - Nowaczyk N.R. et al), μέσω αλλαγής τής γωνίας πρόσπτωσής του, και :

Μια πρόσφατη έκθεση από το Εθνικό Εργαστήριο Oak Ridge των ΗΠΑ (14), αποκαλύπτει ότι "κατά τη συνήθη διάρκεια ισχύος της άδειας 40 ετών των πυρηνικών σταθμών παραγωγής ενέργειας, ηλιακές εκλάμψεις έχουν 33 τοις εκατό πιθανότητες να προκαλέσουν μακροπρόθεσμη απώλεια ισχύος [και πυρηνικές εκρήξεις]. Αυτός είναι ένας κίνδυνος πολύ μεγαλύτερος από τις περισσότερες άλλες φυσικές καταστροφές, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων σεισμών και των τσουνάμι".

Οι κορυφαίοι αστροφυσικοί (15 - Kirkby, Livingston / Penn, Lockwood, Svensmark, Abdussamatov, Corbyn) προβλέπουν ένα πολύ χαμηλό ηλιακό ελάχιστο, παρόμοιο με εκείνη της ηφαιστειακής Μικρής Παγετώδους, όταν «η ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι υψηλότερη σε περιόδους παρατεταμένης ελάχιστα της ηλιακής δραστηριότητας" (16 - Střeštík J.), και "αν είχατε μια μεγάλη ηφαιστειακή έκρηξη αυτού του είδους [καταστροφικής σε παγκόσμιο επίπεδο], ας πούμε στη μέση της Ευρώπης σήμερα, οι επιπτώσεις θα είναι τεράστιες, και λίγοι μήνες μπορεί να μην είναι αρκετοί για να αντιδράσετε" [17 -Druitt T. et al].

Προτείνουμε επίσης παγκόσμια αναδάσωση, για την περίπτωση του χειρότερου σεναρίου.

Η ανθρωπότητα πρέπει να δράσει ενωμένη και γρήγορα!

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Voyager Makes an Interstellar Discovery – http://science.nasa.gov/science-news/science-atnasa/2009/23dec_voyager. Local Interstellar Cloud or Local Fluff Dec. 24, 2009, issue of Nature for Opher et al's article, "A strong, highly-tilted interstellar magnetic field near the Solar System."

“The fact that the Fluff is strongly magnetized means that other clouds in the galactic neighborhood could be, too. Eventually, the solar system will run into some of them, and their strong magnetic fields could compress the heliosphere even more than it is compressed now. Additional compression could allow more cosmic rays to reach the inner solar system, possibly affecting terrestrial climate and the ability of astronauts to travel safely through space.” http://www.nature.com/nature/journal/v462/n7276/full/nature08567.html.


1. A strong magnetic field around the supermassive black hole at the centre of the Galaxy R. P. Eatough, H. Falcke, R. Karuppusamy, K. J. Lee, D. J. Champion, E. F. Keane, G. Desvignes, D. H. F. M. Schnitzeler, L. G. Spitler, M. Kramer, B. Klein, C. Bassa, G. C. Bower,A. Brunthaler, I. Cognard, A. T. Deller, P. B. Demorest, P. C. C. Freire, A. Kraus, A. G. Lyne, A. Noutsos, B. Stappers & N. Ex

http://www.nature.com/nature/journal/v501/n7467/full/nature12499.html?WT.ec_id=NATURE-20130919

A magnetar at the heart of our Milky Way

- J. A. Kennea et al. Swift Discovery of a new soft gamma repeater, SGR J1745-29, near Sagittarius A*, Astrophysical Journal Letters 770, L24, 2013 (http://arxiv.org/abs/1305.2128)
- K. Mori et al. NuSTAR discovery of a 3.76-second transient magnetar near Sagittarius A*
Astrophysical Journal Letters 770, L23, 2013 (http://arxiv.org/abs/1305.1945)
- R. M. Shannon, S. Johnston Radio properties of the magnetar near Sagittarius A* from observations with the Australia Telescope Compact Array Monthly Not. Roy. Astron. Soc. (MNRAS) Letters, August 14, 2013 (http://de.arxiv.org/abs/1305.3036)

- Intergalactic Medium Emission Observations with the Cosmic Web Imager: I. The Circum-QSO Medium of QSO 1549+19, and Evidence for a Filamentary Gas Inflow

Martin, D. Christopher and Chang, Daphne and Matuszewski, Matt and Morrisey, Patrick and Rahman, Shahinand Moore, Anna and Steidel, Charles C. (2014) Intergalactic Medium Emission Observations with the Cosmic Web Imager: I. The Circum-QSO Medium of QSO 1549+19, and Evidence for a Filamentary Gas Inflow.Astrophysical Journal, 768 (2). Art. No. 106. ISSN 0004-637X.http://resolver.caltech.edu/CaltechAUTHORS:20140303-152428640

http://authors.library.caltech.edu/44109/

- Intergalactic Medium Emission Observations with the Cosmic Web Imager. II. Discovery of Extended, Kinematically-Linked Emission around SSA22 Lyα Blob 2

Martin, D. Christopher and Chang, Daphne and Matuszewski, Matt and Morrisey, Patrick and Rahman, Shahinand Moore, Anna and Steidel, Charles C. and Matsuda, Yuichi (2014) Intergalactic Medium Emission Observations with the Cosmic Web Imager. II. Discovery of Extended, Kinematically-Linked Emission around SSA22 Lyα Blob 2. Astrophysical Journal, 786 (2). Art. No. 107. ISSN 0004-637X.http://resolver.caltech.edu/CaltechAUTHORS:20140303-145821259

http://authors.library.caltech.edu/44105/

http://phys.org/news/2014-04-intergalactic-medium-unveiled-cosmic-web.html

http://news.in.gr/science-technology/article/?aid=1231315789

1a http://pubs.giss.nasa.gov/abs/st07500u.html Stothers 1989

Stothers, R.B., 1989: Volcanic eruptions and solar activity. J. Geophys. Res., 94, 17371-17381, doi:10.1029/JB094iB12p17371.

2. On the Galactic Center Being the Main Source of Galactic Cosmic Rays as Evidenced by Recent Cosmic Ray and Gamma Ray Observations - Yiqing Guo, Zhaoyang Feng, Qiang Yuan, Cheng Liu, Hongbo Hu http://arxiv.org/abs/1101.5192

- Prof. Nir Shaviv http://www.sciencebits.com/CosmicRaysClimate

3. http://www.nasa.gov/content/goddard/ibex-paints-picture-of-magnetic-system-beyond-solar-wind/#.U1S27uZ_uwg

4. Cosmic Influence on the Sun-Earth Environment, Saumitra Mukherjee

Geology and Remote Sensing, School of Environmental Sciences, Jawaharlal Nehru University,

New Delhi-110067, India http://www.mdpi.com/1424-8220/8/12/7736 http://www.mdpi.com/1424-8220/8/12/7736/pdf

5. The CLOUD project study the influence of galactic cosmic rays on the Earth's climate through the media of aerosols and clouds. http://cloud.web.cern.ch/cloud. - Jasper Kirkby /CERN, Cosmic rays and climate, CERN Colloquium, 4 June 2009. http://indico.cern.ch/getFile.py/access?resId=0&materialId=slides&confId=52576.

-Response of cloud condensation nuclei (>50 nm) to changes in ion-nucleation Physics Letters A, Volume 377, Issue 37, 8 November 2013, Pages 2343–2347. Henrik Svensmark, Martin B. Enghoff, Jens Olaf Pepke Pedersen. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0375960113006294

6. “Multidecadal to multi-century scale collapses of Northern Hemisphere monsoons over the past millennium”1 by Asmerom et al.:

“Late Holocene climate in western North America was punctuated by periods of extended aridity called megadroughts.” And “Several megadroughts are evident, including a multicentury one, AD 1350–1650, herein referred to as Super Drought, which corresponds to the coldest period of the Little Ice Age.Synchronicity between southwestern North American, Chinese, and West African monsoon precipitation suggests the megadroughts were hemispheric in scale. And “the megadroughts, including the Super Drought, coincide with solar insolation minima, suggesting that solar forcing of sea surface and atmospheric temperatures may generate variations in the strength of Northern Hemisphere monsoons.” http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23716648 Asmerom, Y. et al., 2013, “Multidecadal to multi-century scale collapses of Northern Hemisphere monsoons over the past millennium” PNAS vol.110 no. 24 9651-9656

6a. Shanahan, T.M et al., 2009 “Atlantic Forcing of Persistent Drought in West Africa” Science, Vol. 324 no 5925 pp. 377-380.

http://wattsupwiththat.com/2014/05/14/studies-weaker-solar-activity-means-colder-and-colder-also-means-drier/

7. Source of the great A.D. 1257 mystery eruption unveiled, Samalas volcano, Rinjani Volcanic Complex, Indonesia

8. An analysis of several proxies undertaken in Mexico's Yucatan Peninsula, linked by its authors to Mayan and Aztec chronicles relating periods of cold and drought, supports the existence of the Little Ice Age in the region: David A. Hodell, Mark Brenner, Jason H. Curtis, Roger Medina-González, Enrique Ildefonso-Chan Can, Alma Albornaz-Pat, Thomas P. Guilderson (March 2005). "Climate change on the Yucatan Peninsula during the Little Ice Age". Quaternary Research 63 (2): 109. Bibcode: 2005QuRes..63..109H.

9. The Hekla and Katla volcanos in Iceland had 3 separate eruptions during the period of time which overlapped with the Mycenaean civilization. Hekla III, which happened around 1100 BC, had profound worldwide effects, including an 18-year volcanic winter in the northern parts of Europe. http://www.humanities360.com/index.php/could-climate-change-have-destroyed-the-mycenaean-greek-civilization-5447/#sourcesAndCitations

http://www.irishtimes.com/news/science/red-alert-iceland-s-hekla-primed-for-destruction-1.1786983

9a Volcanic explosion larger than Krakatoa triggers collapse of Bronze age William Ryan of the Lamont-Doherty Earth

Observatory of Columbia University http://geologymuseum.rutgers.edu/downloads/newsletter_-_2005_spring.pdf

9b. Roman collapse

Were the Dark Ages Triggered by Volcano-Related Climate Changes in the 6th Century? (If so, was Krakatau volcano the culprit?) by Ken Wohletz  Los Alamos National Laboratory http://www.ees.lanl.gov/geodynamics/Wohletz/Krakatau.htm

9c. Dull, R., J.R. Southon, S. Kutterolf, A. Freundt, D. Wahl, P. Sheets; Southon; Kutterolf; Freundt; Wahl; Sheets (13–17 December 2010). "Did the TBJ Ilopango, Salvador eruption cause the AD 536 event?".AGU Fall Meeting Abstracts 13: 2370. Bibcode:2010AGUFM.V13C2370D. http://adsabs.harvard.edu/abs/2010AGUFM.V13C2370D

http://en.wikipedia.org/wiki/Extreme_weather_events_of_535%E2%80%93536

10. The observed electric fields in thunderclouds are generally too weak to initiate the atmosphere's electrical breakdown. But COSMIC RAYS can play a surprising role in the drama of LIGHTNING: A. V. Gurevich and K. P. Zybin, Runaway Breakdown and the Mysteries of Lightning. http://www.phy.olemiss.edu/~jgladden/phys510/spring06/Gurevich.pdf.

http://iopscience.iop.org/1748-9326/9/5/055004/article

11. Solar activity as a triggering mechanism for earthquakes - Simpson J., http://adsabs.harvard.edu/abs/1967E%26PSL...3..417S

12. Solar flares trigger earthquakes - Jain, R., Physical Research Laboratory.

EACH of the 682 >4.0 EARTHQUAKES under study was preceded by a SOLAR FLARE of B to X class by 10-100 hrs. http://adsabs.harvard.edu/abs/2007AGUSMIN33A..03J

-2011 March 9th ended with a powerful SOLAR FLARE. In addition, on March 10, 2011 around 0630 UT, a CORONAL MASS EJECTION did strike a glaceing blow to Earth's magnetic field. ww.nasa.gov/mission_pages/sunearth/news/News031011-xclass.html

13. Explosive volcanic eruptions triggered by cosmic rays: Volcano as a bubble chamber

Toshikazu Ebisuzaki, Hiroko Miyahara, Ryuho Kataoka, Tatsuhiko Sato, Yasuhiro Ishimine

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1342937X10001966 Gondwana Research

Volume 19, Issue 4, June 2011, Pages 1054–1061

13. Severe Space Weather Events: Understanding Societal and Economic Impacts 2008-9 http://www.nap.edu/catalog/12643.html

- Danger of Solar and Cosmic Radiation in Space, Palmer D., http://imagine.gsfc.nasa.gov/docs/ask_astro/answers/980119b.html

- Richard Holme, Professor of Earth, Ocean and Ecological Sciences at Liverpool University http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2545465/Forget-global-warming-worry-MAGNETOSPHERE-Earths-magnetic-field-collapsing-affect-climate-wipe-power-grids.html.

14. The Venus–Earth–Jupiter spin–orbit coupling model, I. R. G. Wilson, The Liverpool Plains Daytime Astronomy Centre, Gunnedah, Australia - http://www.pattern-recogn-phys.net/1/147/2013/prp-1-147-2013.pdf

15. http://www.scribd.com/doc/199200054/Natural-Cataclysms-and-Global-Problems, p.86-95.

16. Abrupt onset of the Little Ice Age triggered by volcanism and sustained by sea-ice/ocean feedbacks Gifford H. Miller et al, GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS, VOL. 39, L02708, 2012 http://www.agu.org/pubs/crossref/2012/2011GL050168.shtml

16a. Volcanic explosion larger than Krakatoa triggers collapse of Bronze age. William Ryan of the Lamont-Doherty Earth Observatory of Columbia University. Rutgers Univ. - http://geologymuseum.rutgers.edu/downloads/newsletter_-_2005_spring.pdf

17. N.R. Nowaczyk, H.W. Arz, U. Frank, J. Kind, B. Plessen. Dynamics of the Laschamp geomagnetic excursion from Black Sea sediments. Earth and Planetary Science Letters, 2012; 351-352: 54

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012821X12003421


18. http://www.ibtimes.com/massive-solar-storm-could-cause-catastrophic-nuclear-threat-us-825205#

19. Abdussamatov predicts COOLING http://www.gao.spb.ru/english/astrometr/index1_eng.html

-Kirkby J.: Cosmic rays and climate, CERN Colloquium, 4 June 2009. http://indico.cern.ch/getFile.py/access?resId=0&materialId=slides&confId=52576.

-Svensmark: “global warming stopped and a cooling is beginning” http://wattsupwiththat.com/2009/09/10/svensmark-global-warming-stopped-and-a-cooling-is-beginning-enjoy-global-warming-while-it-lasts/


-Lockwood et al, The persistence of solar activity indicators and the descent of the Sun into Maunder Minimum [=Little Ice Age VOLCANIC COOLING] conditions http://www.agu.org/pubs/current/si/links/2011GL049811.pdf

-Matt Penn and William Livingston of the National Solar Observatory: Our data show that there are additional changes occurring in sunspots, independent of the sunspot cycle, and these trends suggest that sunspots will disappear completely. Such an event would not be unprecedented, since during a famous episode from 1645-1715, known as the Maunder Minimum, the normal 11-year periodicity vanished and there were virtually no sunspots visible on the solar surface . http://wattsupwiththat.com/2008/06/02/livingston-and-penn-paper-sunspots-may-vanish-by-2015/ National Solar Observatory (Operated by the Association of Universities for Research in Astronomy, Inc (AURA), under cooperative agreement with the National Science Foundation), 950 N Cherry Av, Tucson, AZ 85726

- Lockwood http://www.bbc.co.uk/blogs/paulhudson/posts/Real-risk-of-a-Maunder-minimum-Little-Ice-Age-says-leading-scientist

- solar activity 1650-2050 Steinhilber and Beer 2012-2013.jpg Steinhilber, F. and Beer, J., 2013, “Prediction of solar activity for the next 500 years” Journal of Geophysical Research: Space Physics, vol. 118, 1-7 http://www.eawag.ch/forschung/surf/publikationen/2013/2013_steinhilber.pdf

-the first solar physicists to suggest that we are heading into a Maunder Minimum were Schatten and Tobiska in 5-2003. Solar Activity Heading for a Maunder Minimum? Schatten, K. H.; Tobiska, W. K. AA(ai-solutions), AB(Space Environment Technologies/SpaceWx) American Astronomical Society, SPD meeting #34, #06.03; Bulletin of the American Astronomical Society, Vol. 35, p.817 http://adsabs.harvard.edu/abs/2003SPD....34.0603S From their abstract,” The surprising result of these long-range predictions is a rapid decline in solar activity, starting with cycle #24. If this trend continues, we may see the Sun heading towards a “Maunder” type of solar activity minimum – an extensive period of reduced levels of solar activity.”

and from the tree rings, Libby and Pandolfi and the Finnish foresters. http://wattsupwiththat.com/2014/05/18/dial-m-for-maunder/

  • Roth & Joos 2013: Solar activity in the 21st century will decrease to normal values.
  • Salvador 2013: The forecast is for a solar minimum and quiet Sun for the next 30 to 100 yr.
  • Wladimir Baschkin and Rauf Galiullin: We are heading for a new Ice Age.
  • Professor Cliff Ollier: Solar Cycle 24 has started and we can expect serious cooling.
  • H.S. Ahluwalia expects a new Dalton Minimum.
  • Goelzer et al., in the Journal of Geophysical Research, Dec 2013, also predicts a further drop in solar activity.

Not just cooling, we’re headed into an ice age

Russian researchers see the situation even more dramatically, predicting that a new little ice age will begin in 2014. They refute the thesis of a global warming and denote it as a marketing ploy.

The Russian scientists Vladimir Bashkin and Rauf Galiullin from the Institute of Fundamental Problems of Biology, Russian Academy of Sciences, think our entry into an ice age,  geologically speaking, is “imminent in the near future.”

Other scientists share this view , including Professor Cliff Ollier of the School of Earth Sciences at the University of Western Australia.

Ollier recently presented a paper in Poznan, Poland, in which he described the sun as the major controller of climate, but not through greenhouse gases. There is a very good correlation of sunspots and climate, says Ollier. Solar cycles provide a basis for prediction. Solar Cycle 24 has started and we can expect serious cooling .

Meanwhile, H.S. Ahluwalia, Department of Physics & Astronomy at the University of New Mexico calls for solar minimum of Dalton- type and recalls that the last minimum of this kind in 1810 resulted in a cold spell. (Journal Advances in Space Research , Feb 2014.)

Other recent works pointing to a cooling sun include:

  • Qian et al. 2014 ( ” Secular changes in the thermosphere and ionosphere Between Two quiet Sun periods” )
  • Zhao et al. 2014 ( ” modulation of galactic cosmic rays falling on the unusual solar minimum in between cycles 23 and 24″)
  • McCracken & Beer 2014 (“Comparison of the extended solar minimum of 2006-2009 with the Spoerer, Maunder, and Dalton minima in solar activity Grand in the past”) .


- Britain National Risk Register of Civil Emergencies - Volcanic hazards Risk [=VOLCANIC WINTER]

https://update.cabinetoffice.gov.uk/sites/default/files/resources/CO_NationalRiskRegister_2012_acc.pdf.

- Sunday Times: Europe May be Facing Return Of 'Little Ice Age': "State Meteorological (Met) Office publishes in Nature its prediction that Europe could be facing a return of the Little ice age that gripped Britain 300 years ago, causing decades of bitter winters". http://www.thesundaytimes.co.uk/sto/news/uk_news/National/article794416.ece.

- World Economic Forum fears VOLCANIC WINTER in 2012: http://www3.weforum.org/docs/

20. Jaroslav Strestik 2003 Possible correlation between solar and volcanic activity in a long-term scale: [cooling couding] Volcanic activity is usually higher in periods of prolonged minima of solar activity and vice versa. http://adsabs.harvard.edu/abs/2003ESASP.535..393S

- I. Charvatova, J. Strestik Geophysical Institute of the Czech Academy of Sciences

"lower solar activity, occurrence of huge volcanic events and lower surface air temperature could be expected in the next decades". http://rebel.ig.cas.cz/activities/Rocenka93-4/charv.htm

21. Nature 482, 7780 (2 February 2012): Decadal to monthly timescales of magma transfer and reservoir growth at a caldera volcano. T. H. Druitt, F. Costa, E. Deloule, M. Dungan & B. Scaillet

http://www.nature.com/nature/journal/v482/n7383/full/nature10706.htmlΗ σχέση Γαλαξία-ηλιακών κηλίδων-κλίματος βρέθηκε!

Το τεράστιο ηλεκτρικό κέντρο-μάγναστρο του Γαλαξία εκπέμπει ηλεκτρισμό προς όλα τα άστρα [Eatough R. P. et al]. Στο ηλιακό μας σύστημα, κυρίως ο Δίας και δευτερευόντως οι άλλοι πλανήτες περιοδικά εκτρέπουν αυτόν τον ηλεκτρισμό από την πορεία του προς τον ήλιο, προκαλώντας στον ήλιο ελάχιστο κηλίδων και στη Γη μεγαλύτερη ατμοσφαιρική και μαγματική διέγερση: περισσότερους κεραυνούς [Gurevich A.] (και ΕΝ ΑΙΘΡΙΑ, δηλαδή ΧΩΡΙΣ σύννεφα), καταιγίδες, σεισμούς [Simpson J., Jain R.] και ηφαιστειακές εκρήξεις-νεφοκάλυψη-παγετώδεις [Ebisuzaki et al], όλα ΑΠΟΤΡΕΨΙΜΑ με κατάλληλα ΠΛΕΓΜΑΤΑ πάνω από ενεργούς κρατήρες και πάνω από τον ισημερινό, από όπου εισέρχεται ο περισσότερος γαλαξιακός ηλεκτρισμός στη Γη.

Η αιτία που ο κύκλος των ηλιακών κηλίδων κρατά κατά μέσο όρο 11 χρόνια, είναι ότι η φόρτιση-εκφόρτιση του Δία κρατά όσο η περιφορά του γύρω από τον ήλιο [Efthimiu], και εξαρτάται από τη θέση των άλλων πλανητών [Wilson I. R. G.].